wat?

De expertmodule ‘Liever Vanuit Verbinding’ is een helder en goed doordacht groepsprogramma om pedagogische slagkracht van professionals met pupillen te vergroten binnen ad-hoc interacties met een seksuele component. Het programma is opgezet om een klimaat voor positieve seksualiteit op een duurzame manier te bevorderen binnen de instelling of school.

De ruimte om een goed gesprek aan te gaan met pupillen over de fijne kant van seksualiteit wordt in toenemende mate bepaald door wat er fout kan gaan: SOA’s, (digitale)grensoverschrijding, tienerzwangerschap. de expertmodule ‘Liever Vanuit Verbinding’ is een methode om de aandacht voor de positieve kanten van seksualiteit, terug te brengen in het DNA van gesprekken met onze pupillen.

hoe?

Het programma richt zich in drie fases op de diversiteit van professionals die binnen de school actief zijn, van docent tot conciërge en sluit aan bij een doorlopende leerlijn. Ze worden hierbij begeleid door de ontwikkelaar van het programma en gecertificeerde trainers met een zeer ruimte ervaring in het veld. Vorm en inhoud sluiten aan bij alle punten binnen de driehoek: attitude, kennis, vaardigheden. Een studiedag vormt de basistraining, op zeven terugkom wordt er gewerkt met actuele casuïstiek en verzekert deelnemers van de daadwerkelijke vertaalslag naar de praktijk. Het buddysysteem verzekert elke professional van peer-to-peer ondersteuning en herkenning. De laatste fase is gericht op verduurzaming en interne inbedding.

handelingsvermogen

Onderwijsprofessionals zijn, naast ouders, de belangrijkste sturende schakel binnen een positieve seksuele ontwikkeling van leerlingen. Als er thuis moeilijk over seksualiteit gepraat wordt, wordt deze invloed nog belangrijker. Vanuit verbinding biedt een expertprogramma gericht op positieve seksualiteit. Deze bijscholing is geschikt voor alle professionals werkzaam op school van docent tot conciërge.

De module richt zich op het vergroten van pedagogische slagkracht en handelingsvermogen van onderwijsprofessionals en pedagogisch medewerkers, in ad hoc situaties met een seksuele component. Bijvoorbeeld leerlingen tekenen een enorme penis op het bord, iemand in de gang roept ‘slet’ of ‘homo’ naar een andere leerling, of een leerling wordt betrapt op het bekijken van een pornografisch gifje tijdens wiskunde. Hoe reageer je goed? Interesse in dit programma? Laat het ons weten!

Schuiven naar boven