Deze les gaat over het maagdelijkheid. Er leven veel vragen en opvattingen over maagdelijkheid maar er is relatief weinig informatie beschikbaar voor jongeren. In deze les worden mythes benoemd, uitgelegd en ontkracht, en krijgen jongeren informatie over zowel de culturele als biologische aspecten. In dialoog met de leerlingen wordt binnen een veilige setting het onderwerp maagdenvlies besproken. Het programma is flexibel en wordt aangepast al naar gelang de doelgroep om optimaal aan te sluiten bij de wensen van de school, ouders en jongeren.

 

Deze les gaat over het maagdelijkheid. Er leven veel vragen en opvattingen over maagdelijkheid maar er is relatief weinig informatie beschikbaar voor jongeren. In deze les worden mythes benoemd, uitgelegd en ontkracht, en krijgen jongeren informatie over zowel de culturele als biologische aspecten. In dialoog met de leerlingen wordt binnen een veilige setting het onderwerp maagdenvlies besproken. Het programma is flexibel en wordt aangepast al naar gelang de doelgroep om optimaal aan te sluiten bij de wensen van de school, ouders en jongeren.

5/5
Schuiven naar boven