Dat kan anders, beter en liefdevoller.

Uit onderzoek weten we dat het bevorderen van seksuele autonomie een bepalende factor is in het beschermen tegen grensoverschrijding.  Thema’s als opwinding, liefde, onzekerheid, genieten, social media zijn begrippen waar adolescenten iedere dag mee te maken krijgen, maar die zelden worden besproken.

Integrale aanpak

Ieder kind verdient een gefaseerde, plezierige en veilige seksuele ontwikkeling. De gastlessen zijn specifiek ontworpen voor het bevorderen van autonomie. Maar je alleen op de leerling focussen geeft een schijnveiligheid. Tijdens studiedagen, bijscholingsmogelijkheden en ouderavonden komen alle professionals op een lijn en krijgen ze de mogelijkheid om helpende attidudes en vaardigheden te ontwikkelen die leerlingen werkelijk ondersteunen. 

 

ons verhaal

We zagen op tientallen scholen en honderden klassen het zelfde gebeuren: een maal per jaar wordt een gastles seksuele weerbaarheid geagendeerd, we werden als voorlichters ingevlogen, de leerlingen waren enthousiast maar het gesprek verstomde omdat een integrale aanpak miste. Leerkrachten voelden zich handelingsonzeker en vertrouwden op die ene biologie- of leefstijldocent die het wel ter sprake kon brengen.

Doodzonde vonden we, en dat vinden we nog steeds. 

Buiten de gastlessen richt seksuele voorlichting binnen school zich nog vaak hoofdzakelijk op biologische aspecten van voortplanting. Het zwaartepunt van de informatieverstrekking ligt op het voorkomen van dingen: SOA’s, zwangerschappen, LHBTIQ+ discriminatie en seksuele grensoverschrijding. Seksuele voorlichting lijkt nu soms meer op seksuele rampenbestrijding.

samen zorg dragen voor de positieve seksuele ontwikkeling van onze kinderen

Schuiven naar boven