in verbinding met docenten, leerlingen én ouders

Positieve & duurzame seksuele en relationele vorming

Wat ontbreekt er nog op jullie school?

opties

Moeilijke situaties in de klas? Zo ga je er mee om.

een methodiek om op te bouwen

positief

Hoe buig je beladen situaties effectief om naar een positieve en ondersteunende reactie? Al naar gelang de leeftijdsfase en zich voordoende behoefte, bieden de ingrediënten voor positieve seksualiteit een stevige houvast voor een constructieve dialoog.

inclusief

De vraag of je er mag zijn zoals je bent zou voor iedereen vanzelfsprekend met ja beantwoord moeten kunnen worden. Diversiteit is meer dan geaardheid of gender. Een inclusieve cultuur krijg je door bewustwording op stereotypen, mythes en de dubbele seksuele moraal.

in verbinding

Wat zijn de benodigde stappen om de instelling, de ouders en de leerlingen beter in verbinding te laten staan? Vanuit Verbinding richt zich effectief op de gouden driehoek van leerkrachten, leerlingen & ouders. Maar ook een gedeelde kennis van álle professionals betrokken bij school.

duurzaam

Als een klimaat van positieve seksualiteit in het DNA van de school is ingebed, kunnen jongeren zich prettig, veilig en gefaseerd ontwikkelen. Een doorlopende leerlijn, verbinding tussen alle betrokkenen een gefaseerde methodiek bevorderen dit klimaat.

Waarom is het nodig?

voorlichting vs. vorming​
op scholen & instanties

Veel mensen gaan er van uit dat seksuele voorlichting goed geregeld is in Nederland. Meestal is dit ook zo als het gaat om informatie over voortplanting, grenzen en SOA’s. De nadruk ligt dan vrijwel uitsluitend op het aspect veiligheid. 

Maar seksuele vorming is meer dan dat. Vanuit Verbinding maakt gebruik van een positieve benadering waarbij attitude en interactie een grote rol spelen. Zo worden rampen niet alleen voorkomen, maar wordt een gefaseerde, veilige én plezierige seksuele ontwikkeling bevorderd voor iedereen.


ontwikkeltaak
van jongeren

Op de middelbare school hebben jongeren de leeftijd waarop eerder geleerde normen in praktijk gebracht worden. Dit is het moment waarop de groepsnorm bepaald wordt. Daarom heeft norm-positieve beïnvloeding in deze fase het meeste effect.


betrokkenheid
ouders

Voor jongeren is er veel overlap tussen thuis en school. Toch is ouderparticipatie vaak minimaal of afwezig. Als ouders en school samen op trekken vormt dit een stevige fundament voor een veilige, gefaseerde en plezierige seksuele ontwikkeling.   

veilig - plezierig - gefaseerd

de mensen die je voorgingen

dit is wat ze zeggen 🙂

"Nu snap ik pas echt hoe belangrijk mijn rol is. Ik ga het niet doen zoals mijn ouders. Ik ga mijn kind wel voorbereiden op liefdevolle seksualiteit. Al blijft het ook een beetje ongemakkelijk, nu weet ik hoe."
Isac
Ouder, Nieuwegein
"Ik dacht dat mijn leerlingen nog niet toe waren aan deze informatie. nu weet ik wel beter; ze zitten er midden in. Ik merk dat ik nu ook meer zie gebeuren. "
Bouchra
docent nederlands, Utrecht
"Eerst ging ik confrontaties liever uit de weg. Als ik nu met onverwachte situaties in de klas te maken krijg, weet ik hoe ik effectief en steunend kan reageren."
Marit
conciërge

samen kunnen we meer

alles wat jij en je leerlingen moeten weten

download het factsheet!

Schuiven naar boven